A joyful day in Kisoro!

Het nieuwe jaar werd feestelijk ingezet door deze 9 trotse studenten en dat willen we graag met jullie delen. De goede voornemens genomen in 2022, om zich in te zetten en zo de naaicursus met glans te voleindigen hebben ze volbracht. Graag wilden deze jonge dames hun blijdschap delen met het bestuur maar ook met...

Nieuwsbrief 2022

BOUW EEN TOEKOMST MET ONS! Lochoro Chuman groet u uit Uganda. Ze glimlacht omdat er armen zijn die haar omringden toen het leven haar helemaal neerhaalde. Ik hou van u en dank u dat u voor me zorgt en me steunt om te studeren. Lochoro werd thuis het slachtoffer van verkrachting tijdens de lockdown en schaamde zich om...Continue reading

Scroll to top