HOME

HOOP-actie: bevrijd een kind uit de kindergevangenis

Koinonia Street Children Rehabilitation Project

Je kunt een kind SPONSEREN vandaag!

.
.

KOINONIA STRAATKINDEREN REHABILITATIE Project

Koinonia ‘Masulita’ Project 2015

Elk kind dat in deze wereld geboren wordt, zou moeten kunnen opgroeien in liefde en opgevoed worden tot een evenwichtige volwassene.

In de realiteit zien we echter dat veel kinderen aan hun lot worden overgelaten en op straat ronddolen, zonder hoop en uitzicht op een menswaardig bestaan. Straatkinderen zijn één van de meest kwetsbare groepen van de wereld.

Oeganda is één van de landen met het grootste aantal straatkinderen.

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan onze projecten, die steun en hoop willen geven aan deze kinderen, waardoor ze mogen opgroeien tot volwassen mensen, die op eigen benen kunnen staan en een verschil gaan uitmaken in hun land.

We gaan door tot geen enkel kind op straat achterblijft! 

 

Lees Ons Nieuws of lees meer voor onze 4 projecten in:

 

 

 

 

 

Koinonia Mesulita Children Village