Waterproject in Oeganda

KOINONIA STRAATKINDEREN REHABILITATIE Project 

WATERPROJECT IN ZUID-WEST OEGANDA
Samenwerking om kinderen water en een toekomst te geven.

WATER IS LEVEN  Wat voor ons evident lijkt, is niet altijd elders het geval. In Afrika en meer bepaald in Oeganda, zijn er nog vele plaatsen waar kinderen 10 kilometer per dag moeten afleggen om water te gaan putten voor hun familie. Naast de invloed die dit heeft op hun gezondheid, is een gebrek aan water één van de hoofdredenen voor armoede aangezien landbouw de voorname bron van inkomen en eten is voor een groot deel van de bevolking.

WaterELK KIND heeft recht op onderwijs maar veel kinderen worden ontzegd van dit recht als gevolg van extreme armoede. KOINONIA is reeds vijftien jaar actief in Oeganda in het helpen van straatkinderen, de meest kwetsbare groep onder de bevolking.

Doe mee en maak een verschil door vandaag in hun leven te investeren!

 

BANKGEGEVENS VOOR GIFTEN
Koinonia Ministries (*Straatkinderen Rehabilitatie Project)
Rekeningnummer: ING  320 – 0091361 – 57
IBAN nr: BE09 3200 0913 6157
BIC: BBRUBEBB

*Giften gestort op bovenstaand rekeningnummer worden integraal aangewend voor het Straatkinderen Rehabilitatie Project.
Een initiatief van Koinonia Ministries

Koinonia hands

 

CONTACTEER ONS  vandag!

Zie hier HOE U KAN HELPEN.