Project 3 Wakiso-Kampala

SCRP KOINONIA Kampala-Wakiso

Sinds april 2014.

Koinonia children in Uganda

Koinonia children in Uganda

In januari 2013 zagen wij een droevige reportage over de kindergevangenis in Kampala. Deze bracht de schrijnende situatie van de straatkinderen in de hoofdstad van Oeganda aan het licht. In beeld en kleur verschenen op de Belgische en Nederlandse nationale zenders foto’s, video’s en interviews van tweejarige tot veertienjarige kinderen, die  onder afschuwelijke omstandigheden opgesloten zaten.

Het was de Oegandese regering die besloten had om deze kinderen in de kindergevangenis onder te brengen, om het groeiend aantal straatkinderen in te dijken.

Het fenomeen straatkinderen is zeer moeilijk te bestrijden aangezien velen van hen door volwassenen misbruikt worden om te gaan bedelen. Deze kinderen zijn blootgesteld aan de hete zon, mishandeling, verkeersgevaar. Ze ‘overleven’ zonder enige bescherming of hoop voor de toekomst.

Na gebed ondernam Koinonia actie en bezocht zelf de kindergevangenissen in Kampala.

Hieruit bleek dat, ondanks het grote aantal organisaties dat actief is onder de straatkinderen in de hoofdstad, deze ‘kinderplaag’ totaal niet onder controle was.

Na een jaar van onderhandelingen en voorbereidingen, ging Koinonia een officiële samenwerking aan met UWESO (Uganda Women’s Effort to Save Orphans), die de laatste jaren ook werkzaam was onder straatkinderen. Deze NGO is een initiatief van de echtgenote van de president. Zij besteden bijzondere aandacht aan de kinderen uit het noorden van het land, die nationaal 70% van het totaal aantal straatkinderen vertegenwoordigen.

Koinonia Kids - Street Children Rehabilitation Project

Koinonia – Giving Hope

Koinonia en UWESO verbonden zich ertoe om, in overleg met de regering, zich samen in te zetten voor het opnemen, rehabiliteren en hervestigen van straatkinderen uit Kampala en de omliggende streek.

Terwijl de planning en evaluatie een verantwoordelijkheid is van beide organisaties, voorziet UWESO in de gebouwen en faciliteiten, terwijl Koinonia de fondsen voorziet voor de ondersteuning en uitvoering van het geplande project.

In april 2014 werden de eerste 66 kinderen opgenomen uit de kindergevangenis en naar het kinderdorp Masulita gebracht. Deze kinderen waren allemaal afkomstig uit het noorden van het land.

Negen maanden later, na een aantal bezoeken in het noorden, werd een aanvang genomen met het proces van hervestigen van deze kinderen in hun eigen omgeving.

We vinden de procedure en opvolging van de kinderen in hun thuis situatie één van de meest belangrijke aspecten in de rehabilitatie van de straatkinderen. De meeste van hen komen uit schrijnende armoede en gebroken gezinnen. De nood aan goede ondersteuning van het kind, de ouders of aanverwante familie, is cruciaal en verkleint aanzienlijk de kans terug te vallen in een vicieuze cirkel van armoede en bedelen.

In de overgangsfase dat een eerste groep kinderen herenigd worden met hun familie, beogen we tegelijk de opname van een volgende groep van 38 kinderen uit de kindergevangenis.

Sponsort u ook één van onze nieuwe kinderen!

 

D

MAAK DEEL UIT VAN DE OPLOSSING
ZIE HIER HOE U KAN HELPEN VANDAAG!

D

Lees Ons Nieuws of lees meer voor onze 4 projecten in:

D

D

D

D