Project 4 Napak

SCRP KOINONIA – NAPAL, North Uganda

Sinds januari 2015

New children to sponsor

New children to sponsor

Napak (Noord-Oeganda) is, statistisch gezien, de regio waar 70% van de straatkinderen uit heel Oeganda afkomstig van zijn. Door meerdere omstandigheden is dit een zeer geteisterde regio.

De voornaamste reden van de migratie naar de stad was de onveiligheid in de regio. Mannen trokken in grote getale weg, waardoor vrouwen en kinderen achterbleven. Zij werden het slachtoffer van diefstal van vee en huishoudelijke goederen, met als gevolg de wanhopige migratie van vrouwen en kinderen uit het district.  Ze zochten naar een oplossing en een vorm van overleven in deze schrijnende situatie. Het zeer warme en droge klimaat werkte hun armoede mee in de hand.

.

koinonia kids HOME page 2

VISIT OUR HOW YOU CAN HELP PAGE to learn how you can VOLUNTEER, DONATE, ORGANISE A FUNDRAISING EVENT or how you can SPONSOR A CHILD TODAY! 

In april 2014 werden, in samenwerking met UWESO en in overleg met de regering, 66 kinderen uit de kindergevangenis aan ons toevertrouwd in het rehabilitatieproject Masulita, gevestigd in Wakiso-Kampala.

Deze 43 meisjes en 23 jongens zaten maandenlang in de kindergevangenis als gevolg van de recente wettelijke normen tegen kinderuitbuiting en kinderen op straat.

Na 9 maanden hebben we de eerste cyclus met deze groep afgerond en zijn we klaar om ze te hervestigen.

We zijn gestart met de voorbereiding van het rehabilitatieproject van de kinderen in het opvanghuis Masulita.

Dit project biedt het volgende ann:

  1. Een inkomsten genererend project voor de familie, eventueel met microkredieten.
  2. Voorlichtingsseminars over goed ouderschap, gevaren van alcohol, drugs, prostitutie en straatleven.
  3. Voorzien van schoolgeld en –materiaal alsook een warme maaltijd op school.
  4. Opvolging van de families en persoonlijke begeleiding waar nodig.

 

dSponsor a Child Today!

 

.

Omdat al onze kinderen afkomstig zijn uit het district Napak, plannen we hier een nieuwe afdeling, in samenwerking met UWESO, de plaatselijke regering en andere organisaties actief voor kinderwelzijn.

U kan nu ons rehabilitatieproject steunen door:

  • Eén of meer kinderen te sponsoren voor 30 Euro per maand.
  • De rehabilitatie van een familie te sponsoren met een inkomen genererend project tot zelfvoorziening voor 50 Euro per maand.
  • Een eenmalige gift.
  • Sponsoring van het salaris voor een sociaal medewerker.
  • Zelf een fonds wervende activiteit te organiseren: zoals een rommelmarkt, etentje, concert
  • Ons uit te nodigen voor een presentatie in uw kerk, school, vereniging

d

Sponsort u ook één van onze nieuwe kinderen!

D

MAAK DEEL UIT VAN DE OPLOSSING
ZIE HIER HOE U KAN HELPEN VANDAAG!