Project 1 Kisoro

SCRP KOINONIA – KISORO

Kisoro home

Dit project kwam tot stand door twee zendelingen die, bij het zien van hun schrijnende nood, een maaltijd aanboden aan 22 straatkinderen. Aan tafel baden ze met hen, dat ze ook in de toekomst voldoende voedsel zouden mogen ontvangen.

Op dat moment besloten ze om zelf een antwoord op dat gebed te zijn en samen met tal van andere mensen de handen in elkaar te slaan en deze kinderen een kans op een volwaardige toekomst te geven.

DIT PROJECT VOORZIET NU IN:

  1. Een wekelijkse maaltijdbedeling als contactpunt met de straatkinderen in Kisoro.
  2. Een rehabilitatiehuis dat onderdak biedt en in de opvoeding voorziet van kinderen die klaar en gewillig geacht worden om opgenomen te worden.
  3. De mogelijkheid tot het volgen van secundair- of beroepsonderwijs voor elk kind dat deel uitmaakt van dit project.
  4. Een sociale dienstverlening voor de families van oorsprong.

We proberen voor elk kind de ouders of verwanten op te sporen, zodat de kinderen, waar mogelijk, in het oorspronkelijke gezin, of bij familie verder zouden kunnen opgroeien.

Ondersteuning, begeleiding en opvolging van de kinderen van het project, die in een school/internaat of bij familie zijn geplaatst, totdat ze zelfredzaam zijn.

Kisoro - Koinonia Kids

Kisoro – Koinonia Kids

In de loop der jaren werden tal van kinderen geholpen.

Momenteel worden 135 kinderen volledig ondersteund.
Hiervan verblijven 48 kinderen in het rehabilitatiehuis in Nyakabande sub-county.
De leeftijd van deze kinderen varieert van 3 tot 24 jaar.

Sinds 2008 zijn er ook meisjes opgenomen en in augustus 2014 hebben ze hun eigen onderkomen gekregen.

Aan ons project willen we een school toevoegen voor lager- en beroepsonderwijs, voor onze eigen kinderen, maar ook voor de gemeenschap, als middel ter bestrijding van de armoede.
Het district heeft ons reeds een stuk land toegekend.
We verzamelen nu de nodige fondsen voor de bouw van klaslokalen en een internaat.

Graag ontvingen wij uw steun voor dit schoolbouwfonds.

d

MAAK DEEL UIT VAN DE OPLOSSING
ZIE HIER HOE U KAN HELPEN VANDAAG!

d

Lees meer voor onze maatwerk trainingsprogramma of onze 4 projecten in:

D

D

D

D

D