OVER

HOOPFESTIVAL in Belgium

Koinonia straatkinderen rehabilitatieproject

Het Koinonia straatkinderen rehabilitatieproject is opgericht in Oeganda in het jaar 2000 en is nu uitgegroeid tot vier verschillende projecten verspreid over het land; in Kisoro,Kabale, Wakiso en Napak. Samen met onze plaatselijke partners hebben we honderden straatkinderen geholpen. Dankzij het maatijdbedelings-programma hebben tal van kinderen de weg gevonden naar rehabilitatie en hebben ze een volwaardige leven gekregen.

We willen u uitnodigen om deel uit te maken van ons project en zo mee HOOP aan hulpbehoevende kinderen te brengen.

We raise awareness through various events throughout the year and our annual HOPE FESTIVAL in Antwerp. To get involved or to attend one of our events, please contact us today!  

d

ONS TEAM 

 
 Marin Le Blanc
Voorzitster, Koinonia Ministries VZW,
Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou
Penningmeester, Koinonia België, Marin Le Blanc Vice-voorzitster, Koinonia België,
Katia Van de Broeck
 
 Ruth Isaac
Yves 300
Vertegenwoordiger Koinonia Ministries, Oeganda, Benson Yeheyo Communicatie & Media Manager, Belgium, Ruth Isaac Projectcoördinator,
Koinonia België
, Yves Munezero
     
Nationale
projectcoördinator Oeganda
, Jovia Ainemani
Projectcoördinator, Kabale, Ruth Wamalia  
     
Sociaal assistent kinderwelzijn, Kisoro, Success Silver Projectcoördinator, Kisoro, Ronah Atwongeyeire   
 IMG_20160122_092919
Committee Chairman, Kabale,
Pastor Besingye Benon

O

OVER KOINONIA

Koinoniakids is een project van KOINONIA, een Christelijke interkerkelijke organisatie gevestigd in België.

De prioriteit van Koinonia is de praktische uitdrukking van geloof door daden van liefde te tonen aan de medemens. Jezus zei: ‘Je zult je naaste liefhebben als jezelf’. Hij gebruikte de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Zijn voorbeeld roept ons om verantwoordelijkheid op te nemen en wie in nood verkeert te helpen, ongeacht achtergrond of omstandigheden.

d

HOOP-actie: bevrijd een kind uit de kindergevangenis

HOE U KAN HELPEN