Blog

Koinonia Kids Newsletter June 2016

koinonia-kids-new-logo-banner-smaller

 

Nieuwsbrief – Juni 2016

Beste vrienden en partners,

In Oeganda zijn er onlangs verkiezingen gehouden. Er heerste onrust in het land maar dit is nu voorbij. De huidige president is al 30 jaar aan de macht. Ondanks alle kritiek is er onder zijn presidentschap/regering toch een bepaalde stabiliteit en heeft hij een economische groei kunnen verwezenlijken. Het land kende hiervoor een diepe ondergang in alle aspecten. De verschillende burgeroorlogen, de dictatuur van Idi Amin en een ernstige aidsepidemie zijn bijna fataal geweest voor het volk. Bijgevolg starten de scholen dit jaar met vertraging midden februari om alle ruimte te geven aan de gevoelige verkiezingstijd.

In april reisde ik voor een tweede keer dit jaar om onze kinderprojecten te bezoeken. Het is bemoedigend om persoonlijk de kinderen te zien maar ook noodzakelijk om bij onze grote ‘familie’ in Oeganda te zijn, de plaatselijke medewerkers te ondersteunen en de administratieve dossiers op te volgen.

koinonia-kids-june-2016-image1

Kleinschalige landbouw (foto links): trots op hun landbouw zijn de jongens in het tehuis in Kabale; een klein paradijs op zich!
Maaltijdbedeling en straatjongens in Kabale (foto rechts): de realiteit van straatjongens in Kabale hier opgevangen door het Koinonia team. Rogers (in het oranje) ex-straatjongen, geeft zijn getuigenis en moedigt de jongens aan.

Een wonder op zich was het om het afgebrande jongensinternaat totaal gerenoveerd te mogen zien. Het oogde beter dan ervoor. Met veel dankbaarheid aan iedereen die bijgedragen heeft, tonen we u onze realisaties.

koinonia-kids-june-2016-image2

Renovatie van de jongensinternaat: Foto 1 en 2: de slaapzaal na de brand in augustus en na renovatie. Foto 3: gerenoveerde jongenshuis in Kisoro. Foto 4: achterkant van het jongensinternaat en keukentuinen.

De getuigenissen van oudere en opgegroeide kinderen zijn geweldig. Het is dan zeker de moeite waard om terug te blikken en vast te stellen van waar we begonnen zijn en tot waar we met meerdere van onze kinderen zijn geraakt. Al zijn sommige van de kinderen geen ‘kind’ meer, toch blijven we ze ondersteunen totdat ze afstuderen.

koinonia-kids-june-2016-image3

Ben Uwiringiymana (foto links) was 7 jaar toen hij de sloppen verliet en naar het straatkinderenproject van Koinonia kwam. Hij is nu in het middelbaar nadat hij met onderscheid afstudeerde van het lager onderwijs.
Vian ( foto rechts) is afgestudeerd en werkt als leerkracht in Kisoro. Hij begon 9 jaar geleden bij Koinonia toen hij 11 jaar was. Hij bezoekt het project regelmatig om andere kinderen te bemoedigen en is heel dankbaar voor de bijdrage van SCRP in zijn leven.

Onlangs hebben we een klein donatie voor een waterproject ontvangen. Water is nog steeds een gevoelige zaak. In de meeste plaatsen buiten de moderne gedeeltes van de stad, is stromend water ver van realiteit. Dorpen beschikken meestal over één kraan en zij die een eigen kraan thuisbezitten, mogen zich gelukkig prijzen.

Door gebrek aan water verleden jaar was het jongensinternaat in Kisoro afgebrand. Er wordt deze maand gewerkt om een 10.000L watertank te vestigen op een solide betonstructuur, een zeer goede aanvulling voor tijden van droogte.

In het noorden is er inmiddels één jaar voorbijgegaan sinds we onze kinderen hebben teruggebracht naar hun plaats van herkomst. Het gaat om de kinderen uit de gevangenis. Daar is de situatie meer schrijnend. Onze kinderen verblijven op internaat vanwaar ze efficienter geholpen kunnen worden. Tijdens het verlof gaan de kinderen hun families bezoeken. De meeste schoolgaande kinderen in Oeganda verblijven op internaat. Zo zijn onze kinderen over vijf verschillende gebieden wat scholen betreft verspreid dit in: Lopeei, Matany, Logochora, Iriri en Karupuat, in Napak, Karamoja.

koinonia-kids-june-2016-image4

Foto 1: Lokopo lagere school in Napak. Foto 2: Zo blij met de brief van haar sponsor!Foto 3: Terug in Napak; niet afgelopen maar goed onderweg.

koinonia-kids-june-2016-image5

Foto 1: Een groepshervestiging in Napak. Foto 2: Hervestigingspaketten. Foto 3: Laatste instructies.

Om een idee te geven over de situatie in dit gebied, leest u hieronder een gedeelte van een verslag van midden februari opgemaakt door een team dat de kinderen, families en onze vaste medewerker in Napak drie keer per jaar bezoekt:

Wegens hongersnood en gebrek aan water in verschillende dorpen in Napak zoals Lopoko en Lopeei, waren verschillende families naar kampen verhuisd. Andere families uit Iriri verplaatste zich naar de omliggende gebieden (80 km verder)…welke een gewoonte is tijdens droge seizoenen…

Tijdens huisbezoeken ondervonden we dat mensen een maand zonder zich te wassen kunnen doorbrengen. Er zijn families die afhankelijk zijn van boombladeren wat maaltijd betreft, of ze eetbaar zijn of niet… De streken die gebrek aan water lijden, ervaren voedselgebrek.

Door de kinderen te plaatsen op internaat weten we dat onze kinderen een veilig onderdak hebben,ze beschermd zijn van gedwongen kinderarbeid en voldoende te eten hebben.

Water is leven, steun het waterproject door een gift op het onderstaande rekeningnummer met melding: waterproject.Water

Dit jaar is ook het systematisch bezoek aan families ondersteund. Lange afstanden en gebrek aan een geschikt eigen vervoermiddel vormt steeds een struikblok in deze opdracht. Sommige gebieden zijn helemaal niet bereikbaar tenzij te voet omdat ze in de wildernis liggen.

Het gevaar bij huisbezoeken in primitieve gebieden valt niet te onderschatten.

Hierbij ondervonden onze coördinatrice en één van onze vaste medewerkers, Moses, dat sommige gebieden waar families van onze kinderen wonen, enkel met de begeleiding van soldaten en strijders mogelijk is.

Het is uiteraard onze diepste wens om iets voor de ontwikkeling van dit gebied te kunnen betekenen. Inmiddels zijn we dankbaar voor de kinderen die we kunnen steunen, het verschil in hun huidige situatie en de investering in hun toekomst.

Begin augustus plannen we opnieuw om voor twee weken met een team naar Oeganda te gaan. Indien u een kind ondersteunt mag u gerust een brief meegeven.

koinonia-kids-june-2016-image6

Een grote dank aan ieder die zich met hart en ziel op 28 mei heeft ingezet op het Hoopfestival. Met een openlucht gospelfestival, werd er een rommelmarkt georganiseerd ten bate van de straatkinderen in Oeganda. Een maandelijkse sponsorbijdrage dekt de helft van de totale kost van een kind. Giften en opbrengsten uit evenementen door het jaar heen helpt ons het verschil te overbruggen.

koinonia-kids-june-2016-image7Zou u iets meer willen doen en u vraagt u zich af hoe?
Wil u actief als vrijwilliger meewerken?
Een benefit organiseren?
Een presentatie in de school van uw kind aanvragen?
Iemand aanspreken over sponsoren?
Berichten delen op Facebook?

 

Spreek ons dan aan via: info@koinonia.be

Hartelijke groeten en Gods zegen,

Eugenia Daskalopoulou-Tarlizou
Voorzitster Koinonia Ministries