2019

Nieuwsbrief februari 2019

Van straat naar snelweg! Achttien jaar lang werkzaam onder de straatkinderen is een lange weg. Er zijn zo veel aspecten die een cruciale rol spelen in het herstel en de ontwikkeling van een straatkind tot een volwaardig en een zelfstandige mens. Van straat naar snelweg; een hevige reis: een van de grote hindernissen in het bereiken […]

Read More